Nhà máy Mỹ Triết/ 美喆國際企業股份有限公司

Địa điểm Đài nam/台南市安南區

Thời hạn hợp đồng 3 năm

Nội dung công việc:

Mô tả công việc Sản xuất ván sàn nhựa( tháo tác máy, đóng gói, chuẩn bị nguyên liệu, kiểm tra kích thước sản phẩm, dọn dẹp máy móc công xưởng, vận chuyển, kiểm soát số lượng. v.v….)

Thu nhập bình quân 25.250NT$+ tăng ca 2h/ngày

Tiền ăn ở 2000NT$ + cung cấp tiền ăn trưa, trợ cấp luân ca 350 NT$/ ngày

Dự kiến xuất cảnh 9/2022 Thời hạn nhận form 9/2022

Chi phí xuất cảnh Theo quy định

Điều kiện Tuyển

Số Lượng 40

Giới Tính nam

Chiều cao 160cm trở lên

Cân nặng Bình thường

Tuổi Dưới 33 tuổi

Học Lực Cấp 3

Tình trạng hôn nhân Không hạn chế

Ngoại ngữ Tiếng Trung

Yêu Cầu Khác Lao động cần để tóc ngắn, ngoan ngoãn, chăm chỉ, có thể bê vác nặng khoảng 30kg, phối hợp làm việc theo sự sắp xếp của chủ.

Hình thức tuyển Gửi form + thi tuyển trực tiếp

ĐƠN HÀNG NAM CÔNG XƯỞNG SẢN XUẤT VÁN SÀN NHỰA- ĐÀI NAM

Nhà máy Mỹ Triết/ 美喆國際企業股份有限公司 Địa điểm Đài nam/台南市安南區 Thời hạn hợp đồng 3 năm Nội dung công việc: Mô tả công việc Sản xuất ván sàn nhựa( tháo tác máy, đóng gói, chuẩn bị nguyên liệu, kiểm tra kích thước sản phẩm, dọn dẹp máy móc công xưởng, vận chuyển, kiểm soát số lượng….