CHIBA- NHẬT BẢN – Tuyển 02 lao động nam đơn lắp đặt đường ống

Đơn hàng lắp đặt đường ống- có sự hỗ trợ của máy móc
Công ty đã có senbai và lao động người Việt làm việc.

Tags: xkldnhatban lapdatduongong