ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG TỈNH OSAKA

ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG TỈNH OSAKA
công việc: phá dỡ, dùi bê tông, dọn dẹp công trình..
Lương cơ bản: 180.000 yên/ tháng ( chưa kể tăng ca)
Thực Lĩnh:~ 130.000 yên/ tháng ( chưa kể tăng ca)