ĐƠN HÀNG GIA CÔNG CƠ KHÍ – TUYỂN 02 NAM TỈNH SHIGA