Nhà máy Khiết Vinh/ 洁榮鐵工廠

Địa điểm Lô Trúc, Đào Viên/桃園市蘆竹區

Thời hạn hợp đồng 3 năm

Nội dung công việc:

Mô tả công việc Lắp đặt vật liệu xây dựng cốt thép, hàn ( hàn điện, hàn argon, hàn CO2,…), cắt kim loại, thao tác thiết bị cơ khí, vận chuyển.

Thu nhập bình quân 25.250 NT$+ tăng ca 50~80h/tháng

Tiền ăn ở 2500NTS+ 300NT$ điện nước

Dự kiến xuất cảnh Tháng 9

Thời hạn nhận form 09/2022

Chi phí xuất cảnh Theo quy định

Điều kiện Tuyển Số Lượng 1 Giới Tính Nam

Chiều cao 160cm trở lên

Cân nặng Trung bình Tuổi 22~30tuổi

Học Lực Cấp 3 Tình trạng hôn nhân

Không yêu cầu Ngoại ngữ Tiếng Trung

Yêu Cầu Khác Thường xuyên phải ra ngoài thi công công trình theo yêu cầu đơn hàng, làm việc ngoài trời nắng nóng, yêu không bị say xe, không sợ độ cao, không sợ trèo cao, thể lực tốt bê vác khoảng 30kg. Không hút thuốc, uống rượu, đánh bạc, săm hình.

Phối hợp làm việc, tăng ca theo sự sắp xếp của chủ.

Tài khoản tiết kiệm 2000NT$.

Hình thức tuyển Gửi form +pv line

TUYỂN 1 NAM CÔNG XƯỞNG LẮP ĐẶT VẬT LIỆU XÂY DỰNG CỐT THÉP, HÀN

Nhà máy Khiết Vinh/ 洁榮鐵工廠 Địa điểm Lô Trúc, Đào Viên/桃園市蘆竹區 Thời hạn hợp đồng 3 năm Nội dung công việc: Mô tả công việc Lắp đặt vật liệu xây dựng cốt thép, hàn ( hàn điện, hàn argon, hàn CO2,…), cắt kim loại, thao tác thiết bị cơ khí, vận chuyển. Thu nhập bình…