Đơn hàng Đài Loan -tuyển 02 nam cơ khí tại Tam Tinh- Nghi Lan

Đơn hàng cơ khí nam
Nội dung CV: buộc thép, cần cẩu, hàn
Môi trường làm việc: nóng, phải đứng lâu
Lương cơ bản: 25,250 đài tệ/ tháng
Làm thêm tăng ca 70- 80 giờ/ tháng
Đi làm cả thứ 7