Đài Trung Đài Loan- Cần Tuyển 02 Lao Động Nam Đơn Hàng Sản Xuất Thực Phẩm

Đơn hàng sản xuất thực phẩm
Địa điểm làm việc: tại Đài Trung, Đài Loan
Tên chủ sử dụng: Thực phẩm Thiết Vị
Số lượng tuyển: 02 nam
Tuổi: 26-33
Lương cơ bản” 25,250 NT$/ tháng ( chưa tính làm thêm )
Tăng ca: 70 giờ/ năm

Tags: xklddailoan sxtp